Bridgeclub Contract
Wedstrijdschema’s
W edstrijdschema B.C “Contract” 2022  -  202 3  Maand  Datum  Ronde  Zitting  September  1     I       1    8  2    15  3    22  4   29  5  Oktober  6  Top - integraal I   13  II  1   20  2   27  ALV om 18.45 uur  3  November  3  II  4   1 0  5   17  Top - integraal I I   24  III  1  December  1  2   8  3   15  4   22  Kerstdrive   29  III  5  Januari  5  Top - integraal I I I   1 2  IV  1   19  2   26  3  Februari  2  4   9  5   16  G éé n bridge i.v.m. Carnaval   23  Maart  2  Top - integraal IV   9  V  1   16  2   23  3   30  4  April  6  5   13  Top - int egraal V   20  Eind - drive